ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
.ma
120,00Dhs
1 سال
N/A
120,00Dhs
1 سال
.co.ma
150,00Dhs
1 سال
N/A
150,00Dhs
1 سال
.press.ma
150,00Dhs
1 سال
N/A
150,00Dhs
1 سال
.org.ma
150,00Dhs
1 سال
N/A
150,00Dhs
1 سال
.fr
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
.re
90,00Dhs
1 سال
90,00Dhs
1 سال
90,00Dhs
1 سال
.net
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
.org
125,00Dhs
1 سال
125,00Dhs
1 سال
125,00Dhs
1 سال
.info
115,00Dhs
1 سال
115,00Dhs
1 سال
115,00Dhs
1 سال
.eu
90,00Dhs
1 سال
90,00Dhs
1 سال
90,00Dhs
1 سال
.cn.com
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
.co.uk
115,00Dhs
1 سال
115,00Dhs
1 سال
115,00Dhs
1 سال
.uk
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
.ch
120,00Dhs
1 سال
120,00Dhs
1 سال
120,00Dhs
1 سال
.name
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
.biz
140,00Dhs
1 سال
140,00Dhs
1 سال
140,00Dhs
1 سال
.mobi
190,00Dhs
1 سال
190,00Dhs
1 سال
190,00Dhs
1 سال
.tel
190,00Dhs
1 سال
190,00Dhs
1 سال
190,00Dhs
1 سال
.tv
350,00Dhs
1 سال
350,00Dhs
1 سال
350,00Dhs
1 سال
.live
350,00Dhs
1 سال
350,00Dhs
1 سال
350,00Dhs
1 سال
.io
490,00Dhs
1 سال
490,00Dhs
1 سال
490,00Dhs
1 سال
.co
320,00Dhs
1 سال
320,00Dhs
1 سال
320,00Dhs
1 سال
.be
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
.band
200,00Dhs
1 سال
250,00Dhs
1 سال
300,00Dhs
1 سال
.casa
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
.immo
100,00Dhs
1 سال
280,00Dhs
1 سال
280,00Dhs
1 سال
.group
350,00Dhs
1 سال
350,00Dhs
1 سال
350,00Dhs
1 سال
.ca
180,00Dhs
1 سال
180,00Dhs
1 سال
180,00Dhs
1 سال
.dev
150,00Dhs
1 سال
150,00Dhs
1 سال
150,00Dhs
1 سال
.africa
250,00Dhs
1 سال
250,00Dhs
1 سال
250,00Dhs
1 سال
.us
150,00Dhs
1 سال
150,00Dhs
1 سال
150,00Dhs
1 سال
.me
275,00Dhs
1 سال
275,00Dhs
1 سال
275,00Dhs
1 سال
.shop
480,00Dhs
1 سال
480,00Dhs
1 سال
480,00Dhs
1 سال
.cash
380,00Dhs
1 سال
380,00Dhs
1 سال
380,00Dhs
1 سال
.online
440,00Dhs
1 سال
440,00Dhs
1 سال
440,00Dhs
1 سال
.nl
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال
100,00Dhs
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains